Categoria: Radioaficionats

Unió de Radioafeccionats d’Osona

Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO és una associació de radioaficionats fundada el 29 de novembre de 1997 per tres radioaficionats d’Osona. EB3GKE, EA3FHP i Ramon Tirado Tirado són el president, el tresorer i el secretari respectivament.

Durant aquests anys, Unió de Radioafeccionats d’Osona ha estat molt activa fent activitats, concursos, diplomes i gestionant reemissors de VHF i UHF analògics i digitals dels quals n’és el titular.

L’associació té únicament tres socis, els tres que componen la junta directiva i mai no s’ha admès a cap altre soci. Tampoc no es paga cap quota.

El 15 de maig de 2010 el president va convocar una assemblea general ordinària. En aquesta assemblea no s’hi van presentar els altres dos socis de la junta directiva, és a dir, el president estava sol.

Tot i així, el president va constituir l’assemblea de forma il·lícita amb radioaficionats (no socis) convidats per ell mateix, cosa que no podia fer per falta de quòrum, ja que l’únic soci present era el president i lògicament una assemblea no es pot constituir mai amb una sola persona. El president tampoc no podia admetre socis nous ni nomenar cap càrrec, ja que això necessita l’aprovació de la junta directiva actual la qual no hi era present.

Per tant, malgrat que es va redactar una acta, no té cap validesa legal, és nul·la de ple dret i la junta directiva al dia d’avui continua essent la mateixa d’ençà que es va fundar l’associació l’any 1997.

Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció 1a del Registre de Barcelona, amb el número 20.328
Reconeguda per la Direcció General de Telecomunicacions i inscrita amb el número 185
NIF: G61655098