Contacte

Let’s talk. Don’t hesitate to reach out with the contact information below, or send a message using the form.

Get in Touch

Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, secció 1a del Registre del Barcelona, amb el número 20.328
Reconeguda per la Direcció General de Telecomunicacions i inscrita amb el número 185
NIF: G61655098

Envia’ns un missatge